PLAY & NATURAL BOND

PLAY & NATURAL BOND

Inspiratie voor architecturale ontwerpen

PLAY

In 2020 begonnen we bij Tarkett met een samenwerkingsproject met Note Design Studio, dit project kreeg de titel 'Natural Bond'. Het is bedoeld als een platform voor verandering. Een platform om ideeën en discussies op gang te brengen die kunnen bijdragen aan een duurzame, circulaire transformatie van onze samenleving.

Dit project valt samen met ons nieuwe Tarkett Human-Conscious DesignTM-manifest, om huidige en toekomstige generaties bij te staan en vloeren te creëren die goed zijn voor mens en milieu. En om dat elke dag te doen.

Binnen het Play-concept gebruiken we al het bovenstaande om mensen te inspireren veiligere en gezondere ruimtes te creëren waarin ze alles uit zichzelf kunnen halen. We hebben ons laten bewegen door onze relatie en connectie met de natuur, en willen onderzoeken wat een design, maar ook onze samenleving met elkaar verbind. Van het grotere plaatje tot in het kleinste detail dat we zelfs niet kunnen zien, maar weten dat het bestaat.

'Natural Bond', circulariteit volgens Note Design Studio.

PLAY & NATURAL BOND

MICRO - Materiaalverkenning

PLAY begint door te kijken op microniveau en de inspiratie die voortkomt uit materiaalonderzoek.

Dichtbij, dichterbij en nog dichterbij. De relatie tussen microscopische deeltjes die samen een geheel vormen dat groter is dan de som van hun delen.

PLAY & NATURAL BOND

Zodra je weet hoe een materiaal is samengesteld, krijgt het designproces een totaal nieuwe dimensie. De reis naar het microscopische onthult vormen en landschappen die de basis kunnen vormen voor een nieuw, spannend en inspirerend referentiekader. Het is een beetje als ontwaken uit een droom in een wereld met totaal andere kleuren, vormen en constructies. De band tussen de kleinste deeltjes is vaak het sterkst. En nooit echt statisch. Soms wordt hij verbroken, maar keert altijd weer terug – sterker of anders, naarmate we onszelf als mens ontwikkelen.

PLAY & NATURAL BOND

MEZZO - VERBINDING VAN DETAILS

Verder naar Mezzo, waar connecties een meer decoratieve rol spelen, en we ook  kijken naar de circulaire productie die ons steeds verder brengt.

De combinatie van details. De connectie tussen materialen, texturen en voorwerpen die samen steeds een nieuwe impact en betekenis krijgen. Vormen die bij elkaar horen, zorgen voor balans en creëren een opvallende rust.
 

PLAY & NATURAL BOND

Van op zichzelf staande delen tot de combinatie van twee of meerdere materialen. We gebruiken hier het optische perspectief als bron van inspiratie. 
Lagen, openingen, samensmeltingen en voorwerpen die elkaar in balans houden. Volg uw eigen gedachten langs abstracte verbindingen en accenten. Ontdek hoe relaties verschillende ruimtes of objecten kunnen definiëren. De verbanden tussen onze materialen weerspiegelen de onderlinge verhoudingen in de natuur en vertalen ze naar nieuwe
designelementen. Maar het karakter komt voort uit de verbinding. De meest inspirerende bouwwerken en ontwerpen komen tot leven door de verbinding die ze verankeren in onze realiteit.

Wij opereren het best als een groep van verschillende individuen, en dat werkt door in de ruimtes waarin we leven, werken en spelen. 

PLAY & NATURAL BOND

MACRO - BREDER PERSPECTIEF

PLAY plaatst de zaken in een groter perspectief, door Micro en Mezzo te combineren tot vergezichten, landschappen en ruimtes.

Inzicht in het grotere geheel. De relatie tussen mensen en onze omgeving, interieuren, exterieuren, kleuren en sferen, de verbanden tussen natuur en cultuur. 

PLAY & NATURAL BOND

De logische conclusie: een holistisch geheel waarin delen samenkomen en één samenhangende visie vormen. Een droomlandschap waar niet alles is wat het lijkt? Daag uw zintuigen uit en geef uw eigen 'nieuwe normaal' vorm nu het nog kan. Wij vragen ons af of het digitale rijk regels nodig heeft? Kan het vertekend en aangepast worden door ons intrinsieke verlangen om de regels te breken? Hier zijn we vrij om nieuwe relaties aan te gaan en een nieuw bestaan te creëren.  

PLAY & NATURAL BOND

Of onze relaties nu fysiek, metafysisch of metaforisch zijn, ze bepalen onze persoonlijke reis, onze persoonlijke ervaringen.

CIRCULAR SELECTION

Circulariteit is één van de hoekstenen van een duurzame onderneming. Het centrale idee bij Tarkett is dat we minder nieuwe materialen willen gebruiken en, in plaats daarvan, bestaande grondstoffen willen hergebruiken. Circulariteit kan worden gezien als de natuurlijke evolutie van onze relatie tot het thema “binding”. Een manier om innovatieve oplossingen en producten te creëren.

Tarkett Human-Conscious Design™ is onze manier om de huidige en toekomstige generaties bij te staan. Het doel is om vloerbekleding en sportvloeren te maken die goed zijn voor mens en planeet. En om dat elke dag te doen.

De Circular Selection in ons Playbook benadrukt de principes achter onze reis naar een circulaire economie – door te ontwerpen zonder afval en vervuiling, door producten en materialen te hergebruiken en natuurlijke systemen te regenereren. 

Wij maken duurzame vloerbekleding eenvoudig door te experimenteren met nieuwe recyclagetechnologieën om de goederenkringloop te sluiten en onze duurzame producten samen te brengen in één uitgebreide collectie. En dat is nog maar het begin. We willen deze methode ook uitbreiden naar andere collecties, want we streven er voortdurend naar om nieuwe recyclagetechnologieën en terugnamesystemen te implementeren. 

 

Circular Economy

Lees meer over waarom we van afval houden, waar we kansen zien om er opnieuw prachtige vloeren van te maken en hoe we ernaar streven om te blijven innoveren en recycleren.

 

Bewuste keuzes maken. Voor mens en planeet.
Tarkett Human-Conscious DesignTM

Gerelateerde collecties