Tarkett's rapport The Hospital of the Future

Het ziekenhuis van de toekomst: Uitdagingen en belangen

De uitdagingen begrijpen van het ziekenhuis van de toekomst

De behoeften van de mens begrijpen staat centraal in alles wat wij doen. Het vormt de basis van onze Human-Conscious Design benadering. Wij hebben vastgesteld dat de COVID-19 crisis een enorme impact had op gezondheidsinstellingen en besloten dit te onderzoeken. Het verheugt ons onze bevindingen te kunnen delen in ons nieuwe Rapport Het ziekenhuis van de toekomst: Uitdagingen en belangen. Dit Rapport onderzoekt de menselijke, logistieke en technische uitdagingen waarmee ziekenhuizen vandaag worden geconfronteerd en het stelt een aantal innovatieve ideeën voor die naar voren worden gebracht door een internationale groep van gezondheidszorgdeskundigen.

De ziekenhuizen van morgen moeten efficiënter en milieubewuster worden en de mens moet centraal worden geplaatst. Ons Rapport omvat drie zuilen van positieve patiëntervaring: de toegang tot zorgverlening verbeteren, patiënten en hun gezin alle mogelijke middelen geven en de levenskwaliteit van patiënten en personeelsleden verbeteren. Ontwikkelingen in het ontwerp van ziekenhuizen kunnen helpen deze doelstellingen te bereiken, net als nieuwe technologieën en de benadering waarbij de mens centraal wordt geplaatst.

Eén ding is zeker: we zullen nooit iets bereiken zonder een interdisciplinaire samenwerking. Om de zeer reële uitdagingen van de komende decennia aan te kunnen gaan, moeten alle betrokken partijen in de gezondheidssector samenwerken. Het is in dit kader van samenwerking en het delen van kennis dat Tarkett deskundigen in alle takken van de gezondheidszorg heeft aangesproken om het ziekenhuis van de toekomst te bestuderen, te onderzoeken en te bespreken. Het resultaat van deze studie is deze tot nadenken stemmend Rapport

 

Methodologie

Onze methodologie voor dit Rapport was eenvoudig: na een uitvoerige herziening van de bestaande literatuur over het onderwerp hebben wij gerespecteerde professionals verzameld met een uitgebreide expertise op het gebied van de gezondheidszorg en ziekenhuizen van over de hele wereld voor diepgaande kwalitatieve interviews. Een daaropvolgend rondetafelgesprek heeft deze ervaring en intelligentie samengebracht en bijgedragen tot de oppuntstelling van een visie voor de toekomst van ziekenhuizen. Dit Rapport is de samenvatting van alles wat we hebben geleerd tijdens dat proces.

Samenwerking

Het Rapport "Ziekenhuis van de toekomst" is het product van de samenwerking tussen experts van over de hele wereld met een uitgebreide ervaring in de gezondheidssector. Het biedt een uniek multidisciplinair perspectief op hoe ziekenhuizen er in de toekomst kunnen uitzien, waarbij alle geleerde lessen van recente crisissen worden opgenomen, inclusief de wereldwijde pandemie, en waarbij we streven naar een vriendelijkere, efficiëntere benadering. Medewerkers aan ons Rapport komen uit uiteenlopende maar toch onderling verbonden velden, gaande van ziekenhuisontwerp en architectuur tot medische consultancy en behandeling, waarbij de barrières tussen deze vaak-afgescheiden specialiteiten worden afgebroken. Tijdens de opstelling van dit Rapport was het van essentieel belang dat wij de vraag bestudeerden vanuit zoveel mogelijk invalshoeken, zodat de resulterende aanbevelingen representatief zijn voor het brede spectrum van de diverse betrokken belangen.

HEALTHCARE WHITEPAPER samenwerking

Download ons gratis Rapport
Het ziekenhuis van de toekomst Uitdagingen en belangen

 

Belangrijke lessen

De toegang tot zorgverlening verbeteren

• Vergrijzing, bevolkingsgroei en chronische ziekten plaatsen de gezondheidszorgsystemen onder druk
• De huidige pandemie heeft disfuncties in de gezondheidszorgsystemen blootgelegd
• Toegang tot zorgverlening vormt een uitdaging voor de komende jaren
• De pandemiegerelateerde versnelling van de digitalisering kan de toegang tot zorgverlening vereenvoudigen
• De interne mobiliteit in een ziekenhuis en de gebouwde omgeving zijn belangrijke factoren voor de toegang tot zorgverlening

 

Patiënten en personeel alle mogelijke middelen geven

•  Patiënten, familieleden en medisch personeel moeten bijdragen tot het traject van de patiënt
•  Voor tal van patiënten is de transparantie van hun traject van essentieel belang
•  De communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener is een van de zuilen van het transparante traject van de patiënt
•  Telegeneeskunde, thuiszorg en ambulante zorg worden steeds belangrijker in de behandeling van de patiënt

 

Levenskwaliteit creëren in medische faciliteiten

•  Emotionele problemen en de controle over de genezende omgeving spelen een bepalende rol in de kwaliteit van het leven in gezondheidszorginstellingen
•  De beschikbaarheid en de kwaliteit van het werkleven kan een impact hebben op de ervaring van de patiënt
•  Het is belangrijk dat zorgverleners respijt krijgen en men dient hier rekening mee te houden
 

 

Continuïteit van de service verzekeren, ongeacht de "gezondheidszorg"-context

•  De continuïteit van de zorgverlening is een belangrijke succesfactor in de ervaring van de patiënt
•  De preventie en beheersing van infecties vormen een grote uitdaging voor gezondheidszorginstellingen
•  Flexibiliteit van gezondheidszorginstellingen lijkt de beste manier om zich voor te bereiden op een noodsituatie

 

De efficiëntie verbeteren via digitale transformatie

•  Een slimme gebouwomgeving kan het traject van de patiënt verbeteren
•  BIM is een ware troef om het onderhoud van de gebouwde omgeving te vereenvoudigen en de ervaring van de patiënt te verbeteren
•  De digitalisering van de gebouwde omgeving draagt bij tot de duurzaamheid

 

Duurzame ontwikkelingen in de gezondheidszorg

•  Gezondheidszorginstellingen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke hoeveelheid koolstofemissies
•  Het energieverbruik verminderen en het afvalbeheer optimaliseren zijn directe acties die bijdragen tot het beheersen van de koolstofvoetafdruk van gezondheidszorginstellingen
•  Een vermindering van het gebruik van farmaceutica en een duurzame inkoopprocedure kunnen voorbeelden zijn van indirecte acties om de emissie van broeikasgassen te verminderen
•  Duurzame zorgtrajecten hebben een grote impact op de emissie van broeikasgassen 

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over het "Ziekenhuizen van de toekomst" Rapport of over de bijdrage van Tarkett, kunt u contact opnemen met ons! 

Onze expertise

Onze gezondheidszorggemeenschap ondersteunen

Ziekenhuisingenieurs en Facility Managers, directeurs en architecten, u staat centraal in dit proces. Ongeacht of u bouwt, verbetert of renoveert, moet u ook luisteren, verzoenen en overtuigen. Onze mensbewuste benadering helpt ons u de vloerbedekkingen en diensten te verlenen die u de mogelijkheid bieden snel en vol vertrouwen vooruit te gaan en de energie van de personen rondom u te bundelen.

Infectiebeheersing en vloerbedekking

De Covid-19 crisis heeft het belang benadrukt van hygiëne- en reinigingsprotocollen om de transmissie van het virus te voorkomen. Ze heeft ook het belang aangetoond van infectiepreventie en -beheersing (IPC) in gezondheidszorginstellingen om infecties en antimicrobiële resistentie te voorkomen.

Een oplossing voor elke ruimte

Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen hebben specifieke behoeften met betrekking tot de vloeren en de verschillende zones hebben zeer uiteenlopende vereisten. Dit is de reden waarom wij onze vloeroplossingen voor gezondheidszorginstellingen ontwerpen met patiënten en het zorgpersoneel in gedachten. Wij houden rekening met het intensieve gebruik, de veiligheid, het comfort en de vereisten van de beheersing van infecties in zorgverleningsinstellingen.