Samenwerken aan een circulaire economie

Samenwerken aan een circulaire economie

Een circulaire economie vereist samenwerking. Bij Tarkett werken we samen met onze partners om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een verschuiving te realiseren naar een circulair economisch model.

Onze partners zijn net zo betrokken als wij en het werken met gelijkgestemde organisaties maakt dingen niet alleen makkelijker, maar ook relevanter.

ReStart®, ons inzamelprogramma, is hier een goed voorbeeld van*. Om dat programma te realiseren besloten we om samen te werken met gerenommeerde partners in afvalinzameling en recycling. Veolia in Frankrijk en Duitsland, Vanheede in België en binnenkort Suez in Polen: ze stellen allemaal meerdere drop-off-sites ter beschikking voor onze klanten en ze runnen hun eigen logistiek om inzameling vlot te laten verlopen. En daar blijft het niet bij: als partners werken we samen aan verbeteringen en mogelijke uitbreidingen van het ReStart®-programma.

We zijn ook lid van toonaangevende organisaties, zodat we kunnen meepraten over de essentiële overgang naar een circulaire economie - en hoe we die daadwerkelijk in de praktijk brengen. Binnen het CE100-programma van de Ellen McArthur Foundation werkt Tarkett samen met andere instanties, zoals universiteiten, bedrijven, gemeenten en overheden. Zo kunnen we de lead nemen in of deelnemen aan co-projecten, die gericht zijn op de ontwikkeling van concrete oplossingen binnen de circulaire economie.

*Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe dit werkt in uw land