Onze duurzaamheidsstrategie

Onze duurzaamheidsstrategie

Op basis van de Cradle to Cradle®-principes wil Tarkett met de Closed-Loop Circular Design Strategie in elke fase van de levenscyclus van het product duurzame oplossingen ontwikkelen. Het gaat daarbij om onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en milieu: van eco-design tot productie, tijdens het gebruik en aan het einde van gebruik.

Anne-Christine Ayed, EVP Research, Innovation and Environment bij Tarkett: "Duurzaamheid is niet zomaar een vakje dat we aanvinken. Bij Tarkett geloven we dat de toekomst goed is - gezond, veilig en mooi met genoeg voor iedereen (...) Voor al onze klanten, en met de principes van Cradle to Cradle® in gedachten, ontwerpen we onze producten voor het leven - een leven waarin goede materialen bijdragen aan goede gezondheid en waar we verantwoord omgaan met grondstoffen die continu worden hergebruikt."

Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op vier pijlers: goede materialen, bronnenbeheer, mensvriendelijke ruimten en hergebruiken en recyclen.

Goede materialen

Het doel van Tarkett is om recyclebare producten te ontwerpen met gezonde materialen die de grondstoffen van morgen worden.

Dat betekent dat we bij het ontwerpen van onze producten goede materialen moeten kiezen die rekening houden met de gezondheid van mens en milieu. Gedreven door eco-design selecteert Tarkett gezonde en veilige ingrediënten. Het doel is om materialen te gebruiken die overvloedig aanwezig zijn, duurzaam en snel te recyclen zijn en geschikt zijn voor hergebruik.

Bronnenbeheer

Via ons World Class Manufacturing-programma verminderen de productielocaties van Tarkett het waterverbruik dankzij closed-loop watercircuits. Ook de uitstoot van broeikasgassen neemt af dankzij het verhogen van onze energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen. Zo draagt Tarkett bij aan de aanpak van de klimaatverandering.

Mensvriendelijke ruimtes

Als pionier in eco-innovatie blijft Tarkett vloeroplossingen ontwikkelen die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit binnen- en buitenshuis.

HERGEBRUIKEN EN RECYCLEN

Voor het sluiten van een circulaire econome, streeft Tarkett ernaar het einde van de gebruiksduur van producten te beïnvloeden en afval om te zetten in hoogwaardige grondstoffen die het gebruik van onbewerkte grondstoffen verminderen. Tarkett produceert vloeren met gerecyclede materialen van eigen productielocaties, van de inzameling van weggegooid restmateriaal of gebruikte vloeren, en van andere