Tarkett is gespecialiseerd in vloerbekledingen die geschikt zijn voor infectiecontrole

Infectie preventie en controle

Het belang van infectiecontrole en de juiste vloerkeuze voor gezonde ruimtes

Door de COVID-19-crisis weten we hoe belangrijk een goede handhygiëne en geschikte reinigingsprotocollen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hierdoor blijkt ook hoe essentieel infectiepreventie en -controle (IPC) zijn binnen de gezondheids- en ouderenzorg om infecties en antimicrobiële resistentie te voorkomen. In deze context is de keuze van de juiste vloer- en wandbekleding cruciaal voor een efficiënte reiniging

Al tientallen jaren zet Tarkett zich in voor de ontwikkeling van innovatieve vloeroplossingen waarbij de mens centraal staat. De veiligheid van patiënten verzekeren, de werkplek voor medisch personeel verbeteren en het leven van poetspersoneel gemakkelijker maken dankzij een gastvrije, hygiënische omgeving: dat noemen wij ‘Tarkett Human-Conscious Design TM. We helpen u ook om de juiste keuzes voor zorginstellingen te maken. 

Onze experts begeleiden u bij het kiezen van vloeren die infectiepreventie en -controle in ziekenhuizen uitstekend ondersteunen.

BELANG VAN INFECTIECONTROLE

De verspreiding van infecties en toename van antimicrobiële resistentie (AMR) vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Een goede beheersing ervan is een uitdaging waarmee alle zorginstellingen voortdurend worden geconfronteerd.

 • 1 op de 10 ziekenhuispatiënten wordt jaarlijks getroffen door een zorggerelateerde infectie (HAI of Healthcare associated infection). In heel Europa zijn dat 4 miljoen patiënten.
 • Jaarlijks worden in Europa 37.000 sterfgevallen in verband gebracht met een zorggerelateerde infectie, waarvan 70 % het gevolg is van antibioticaresistente micro-organismen, de zogenaamde 'superbacteriën'.

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie

Effectieve infectiepreventie en -controle voorkomt de verspreiding van zorggerelateerde infecties (HAI) en antimicrobiële resistentie.

Multiresistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid (stijging van 25 naar 60 % tussen 1995 en 2005) en kunnen in 2050 leiden tot 10 miljoen sterfgevallen per jaar.
Daarom kan het overmatige gebruik van ontsmettingsmiddelen en antibiotica de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie bevorderen, met een risico voor de volksgezondheid als gevolg. 

Deze biociden zijn echter niet nodig als de juiste reinigingsprotocollen worden toegepast.

 

De sleutelrol van IPC in ziekenhuizen

Ongeveer 80 % van de infectieziekten wordt overgedragen door onreine handen die besmette oppervlakken aanraken (bron: CDC, Center for Disease Control and Prevention)
Handen en aanraakvlakken zijn de meest kritische factoren in de overdracht van infecties en daarom is het van cruciaal belang om ze schoon te houden. Een goede handhygiëne en goede reinigingsprocedures zijn dus zeer belangrijk. Beide worden gezien als standaardvoorzorgsmaatregelen voor infectiecontrole.

Hoewel er geen bewijzen zijn over de impact van vloeren bij zorggerelateerde infecties, moeten we bij de keuze van deze 'low-touch' oppervlakken rekening houden met:

 • hun bestendigheid tegen vervuiling en het opnemen van vuil 
 • een gemakkelijke reiniging en geschiktheid voor ontsmettingsprotocollen. 

Goede omgevingshygiëne

1. De juiste materiaalkeuze is uiterst belangrijk

De eerste vereiste voor een goede hygiëne in ziekenhuizen is dat alle oppervlakken, voorwerpen en apparatuur binnen de zorgomgeving moeten kunnen worden schoongemaakt. Daarom is de keuze van de juiste materialen voor vloeren en wanden cruciaal.
In gebieden met een laag infectierisico, zoals ingangen, kantoren en onderhoudsruimtes, hebben de vloer- en wandbekledingen een minder grote invloed op IPC. In klinische gebieden moeten ze echter zorgvuldig worden gekozen voor een gemakkelijke reiniging.

Vereisten voor vloeren en wanden in klinische ruimtes

 • Glad en niet-poreus oppervlak met minimale voegen om vuilophoping te voorkomen (wat de groei van micro-organismen bevordert)
 • Waterdichte installatie met perfecte afwerking en thermisch gelaste voegen voor een grotere duurzaamheid
 • Resistentie tegen het herhaalde gebruik van ontsmettingsmiddelen zoals quaternair ammonium, alcohol, bleekmiddel en waterstofperoxide
 • Gemakkelijke reparaties. Eventuele schade wordt ter plaatse gerepareerd en opnieuw gedicht zonder dat de volledige vloer moet worden vervangen.

2. Definiëring van geschikte reinigingsprotocollen

Wanneer de juiste vloer- en wandbekledingen zijn gekozen en geïnstalleerd, is het belangrijk om ook de juiste reinigingsprotocollen te definiëren en toe te passen.

Reiniging is de sleutel tot een efficiënte IPC 
Het uitgangspunt van een goed protocol is een grondige reiniging van alle oppervlakken.
Dit houdt in: de oppervlakken worden eerst geveegd om stof en vuil te verwijderen, en daarna gedweild met water en een reinigingsmiddel. 
Vloeren zijn 'low-touch' oppervlakken die zelden in contact komen met de handen van patiënten/bewoners of zorgverleners. Normaal gesproken is er geen ontsmettingsmiddel nodig en volstaat een grondige reiniging.

Ontsmet na reiniging alleen indien nodig
Ontsmetting is – na een grondige reiniging – noodzakelijk in klinische ruimtes en op alle plaatsen met een hoog infectierisico of een uitbraak.
Ontsmetting zonder reiniging heeft echter geen zin, aangezien de meeste ontsmettingsmiddelen bij contact met organisch materiaal hun effectiviteit snel verliezen.

Door de bezorgdheid over de negatieve effecten van reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de gezondheid van mens en milieu bekijken we bovendien de ontwikkeling van 'groene' reinigingsmethodologieën.

“Het is belangrijk dat vloeren schoon en vrij van vuil worden gehouden. Ontsmetting moet worden beperkt tot gebieden waar er een hoog infectierisico bestaat. Het heeft geen zin om ontsmettingsmiddelen te gebruiken in andere ruimtes waar ze de vloer vaak gewoon vervuilen”


Christine Huddlestone, Senior Health Manager, verantwoordelijk voor reiniging, technicus in microbiologie gedurende 20 jaar, Douai Hospital, Frankrijk 

De juiste vloerbekleding kiezen

Hoewel elke vloercategorie haar eigen voordelen heeft, zijn vinylrollen de beste oplossing voor ruimtes met een hoog infectierisico

De iQ-assortimenten van homogene vinylrollen van Tarkett zijn perfect geschikt voor operatiekamers.

iQ-assortimenten voor ruimtes met een ernstig en zeer hoog risico

Onze iQ-assortimenten van homogene vinylrollen zijn de beste vloeroplossingen voor veeleisende ruimtes zoals operatiekamers en gereguleerde omgevingen.

 • Uitstekende reinigbaarheid - Het gladde oppervlak garandeert het hoogste niveau van hygiëne, zoals bewezen door het Fraunhofer-instituut 
 • Perfecte waterdichtheid - Onvergelijkbare flexibiliteit die perfecte afwerkingen, thermische lasverbindingen en eenvoudige reparaties mogelijk maakt 
 • Duurzame verbindingen - Uitstekende naadsterkte (drie keer sterker dan standaard) om gespleten naden te voorkomen 
 • Hoge chemische weerstand - Bestand tegen de sterkste ontsmettingsmiddelen (quaternair ammonium, alcohol, bleekmiddel, waterstofperoxide enz.) 
 • Uitgebreide oplossing voor vloeren en wanden - Kan gemakkelijk worden gecombineerd en thermisch gelast (ProtectWall en Wallgard) voor een volledig waterdicht systeem

Een collectie vloer- en wandoplossingen voor alle ruimtes, ongeacht het risiconiveau

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben zeer verschillende soorten ruimtes: van verkeersintensieve zones zoals ingangen, tot administratieve ruimtes, patiëntenkamers, en zelfs douches en natte ruimtes. Elke ruimte heeft andere behoeften.
Wij bieden een uitgebreide collectie van vloer- en wandbekledingen om aan de behoeften van alle zorgomgevingen te voldoen. 

Wat met biociden?

Biociden zijn een controversieel onderwerp. Hun doeltreffendheid is niet bewezen en er bestaat een risico dat ze de antimicrobiële resistentie in de hand werken indien ze onnodig worden gebruikt.

 • Virussen zijn niet hetzelfde als bacteriën. Net als antibiotica werken antibacteriële producten niet tegen virussen.
 • Integendeel, het overmatig gebruik en misbruik van antibacteriële middelen (antibiotica en biociden) kan leiden tot antimicrobiële resistentie.
 • Hoewel er producten waaraan antimicrobiële middelen zijn toegevoegd (zoals oppervlaktecoatings, verf en gordijnen) voorhanden zijn, bestaan er momenteel geen definitieve gegevens over hun doeltreffendheid tegen zorggerelateerde infecties
 • Bovendien zijn de normen die vaak worden gebruikt om het gebruik en belang ervan te staven, zoals ISO 22196, niet geschikt voor het testen van antimicrobiële oppervlakken.

Het standpunt van Tarkett over biociden

Omdat we hebben vastgesteld dat het gebruik van biociden een groot risico vormt voor de gezondheid van mens en milieu, hebben we beslist om:
sinds 2013 geen antimicrobiële middelen meer aan de productie van onze vloerbedekkingen toe te voegen
• het belang van een geschikte reiniging actief te promoten
• het gebruik van ontsmettingsmiddelen uitsluitend aan te bevelen waar en wanneer dat nodig is
• alternatieve oplossingen aan te bevelen die minder afhankelijk zijn van chemicaliën en ontsmettingsmiddelen, zoals
microvezeldweilen of stoomreiniging

Documentatie downloaden