Duurzaamheidslabels als ondersteuning van onze visie

Duurzaamheidslabels als ondersteuning van onze visie

Er is een toenemende behoefte aan verduurzaming van gebouwen. Om dit objectief te kunnen toetsen aan vastgestelde criteria zijn er in de afgelopen jaren aardig wat duurzaamheidslabels ontstaan. Deze labels moeten ervoor zorgen dat gebouwen eenvoudig beoordeeld kunnen worden op circulariteit, materiaal- en milieu-impact, maar ook op het gebied van binnenklimaat (indoor air quality) en andere welzijnsfactoren.

Bij Tarkett staat duurzaamheid bovenaan onze prioriteitenlijst. Door het voeren van diverse duurzaamheidslabels zorgen we ervoor dat onze producten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid, zodat zowel onze klanten als personeel in een veilige en gezonde omgeving kunnen wonen en werken. 

 

Wat zijn de verschillen in duurzaamheidslabels?

Waar duurzaamheid en een gezonde leefomgeving vroeger als een ideale situatie werd gezien, daar zijn deze tegenwoordig vaak een basisvoorwaarde voor (nieuw)bouw. Vanuit overheden worden minimale materiaal- en energieprestaties geëist, ontwikkelaars voegen daad bij woord door te kiezen voor een objectieve toetsing en gebruikers van gebouwen zijn actief op zoek naar gebouwen en materialen die aansluiten bij hun eigen duurzaamheidsbeleid.

Om onze producten aan onze eigen standaard en visie en die van onze klanten te laten voldoen hanteert Tarkett een ambitieus duurzaamheidsbeleid voor onze producten. Zo hebben wij in 2020 op al onze producten een EPD (Environmental Product Declaration) en laten we al onze producten analyseren volgens de MHS (Material Health Statement) methodiek. Zo weten we precies waar onze producten uit bestaan en welke impact ze hebben op het milieu. Het uiteindelijke doel: complete circulariteit met gezonde materialen.

Gebouwlabels

In België worden inmiddels verschillende duurzaamheidslabels toegepast voor gebouwen en materialen. Allen met eigen criteria en eigen wijzen van toetsen. Tarkett onderkent op dit moment meerdere labels en platformen. De labels die Tarkett onderkent zijn: BREEAM, LEED en WELL.

BREEAM: het meest bekende duurzaamheidslabel

De meest bekende van alle duurzaamheidslabels is BREEAM. Dit label werd al in 1990 uitgebracht in Engeland door BRE. Dit duurzaamheidslabel wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van nieuwe gebouwen te toetsen, waarbij BREEAM In-use zich richt op bestaande gebouwen.

Met de BREEAM-certificering worden gebouwen getoetst op tien categorieën, waaronder gezondheid, management en energie. De scores van deze categorieën zorgen voor een aantal score-niveaus, waarbij ‘outstanding’ de hoogste is.

Er zijn op dit moment BREAAM assessments voor Nieuwbouw & Renovatie, In-Use en voor Gebieden.

Het proces om een BREEAM-certificaat te behalen

Voldoen de Tarkett producten aan de BREEAM-eisen?

Onze producten voldoen aan verschillende BREEAM-eisen en het toepassen van onze producten hebben geen negatieve invloed op het behalen van een BREAAM-certificaat. Tarkett producten voldoen daarbij aan verschillende criteria die worden voorgesteld door het BREAAM-standaard in voornamelijk de categorieën ‘Health and wellbeing’, ‘Materials’ en ‘Waste’.

LEED: internationaal georiënteerd duurzaamheidslabel

Het Amerikaanse duurzaamheidslabel LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) werd in het jaar 2000 ontwikkeld door de United States Green Building Council (USGBC), op basis van de BREEAM-certificering. LEED streeft naar een duurzame aanpak van ontwerp, uitvoering en beheer van de gebouwde omgeving.

De LEED-certificering is verdeeld in zeven categorieën die gezamenlijk zorgen voor een duurzaamheidsscore die onder te verdelen is in ‘Certified’, ‘Silver’, ‘Gold’ en ‘Platinum’. Dit wereldwijd erkende duurzaamheidslabel zorgt ervoor dat de gebruiker gegarandeerd gebruik kan maken van een gebouw dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van onder meer energiezuinigheid, waterbesparing en goede materiaalkeuze.

Voldoen de Tarkett producten aan de LEED-eisen?

De vloer is een onderdeel van deze materiaalkeuze en het is van belang ook hier te kiezen voor een oplossing bestaande uit duurzame en gezonde materialen. Onze producten voldoen aan diverse eisen die door de LEED-certificering worden gesteld en zorgen voor een positieve bijdrage aan de woon- of werkomgeving.

Wat zijn de verschillen dan tussen LEED en BREEAM?

De criteria van BREEAM en LEED liggen er dicht bij elkaar. BREEAM heeft de afgelopen jaren ontwikkelingen doorgemaakt om de verschillende levensfasen van een gebouw te kunnen beoordelen. Daarbij neemt BREEAM Refit, Refurbish en In Use onder andere mee, iets dat bij LEED nog niet zo expliciet wordt omschreven maar wel mogelijkheden biedt via het Operations and Maintenance deel.

Wat zijn dan eigenlijk de verschillen?

Het is vrij lastig om de verschillen tussen LEED en BREEAM op voorhand te benoemen. Scoort een gebouw namelijk goed in LEED dan is er een zeer grote kans dat deze ook goed scoort bij BREEAM. Maar wat is dan eigenlijk het verschil?? Inbuilt geeft aan dat het voornamelijk verschil tussen BREEAM en LEED is de wijze van certificeren. BREEAM certificering dient door geaccrediteerde assessoren te geschieden welke het bewijs toetsen aan de gestelde criteria. Bij LEED ligt deze taak bij de ontwerper/architect. Het afzonderlijke bewijs wordt dus niet vastgelegd en getoetst zoals bij BREEAM, maar wordt verzameld door de ontwerper/architect. Zij sturen de bewijslast naar de toetsende instantie welke gaan certificeren. 

WELL: gericht op welzijn en gezondheid van de gebruiker

Aangezien we 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is het zeer belangrijk dat het binnenklimaat gezond en veilig is voor de gebruiker. Het WELL-duurzaamheidslabel richt zich, in tegenstelling tot BREEAM en LEED, meer op de gezondheid dan op het milieu. Bij dit duurzaamheidscertificaat staat het welzijn van de gebruiker (bewoner of personeel) centraal.

Dit duurzaamheidslabel is relatief nieuw (2014) en richt zich op het verbeteren van het welzijn van de gebruiker en het minimaliseren van potentiële negatieve eigenschappen van gebouwen op de gezondheid van de gebruiker. De WELL-certificering is onderverdeeld in zeven concepten, namelijk luchtkwaliteit, licht, water, voeding, vitaliteit, comfort en geest. WELL richt zich zowel op de gezondheid van een gebouw als op de kwaliteit van het HR-beleid. Zo wordt bijvoorbeeld de fijnstof in de lucht gemeten, maar wordt er ook gekeken naar zaken als het aanbieden van voldoende mogelijkheden voor ontspanning.

Voldoen de Tarkett producten aan de WELL-eisen?                           

Onze producten dragen positief bij aan een gezond binnenklimaat, een goede akoestiek en een veilige omgeving, door bijvoorbeeld antislip mogelijkheden. Maar ook op het gebied van kleur, patronen en design leveren we een bijdrage aan een zo gezond, veilig en prettig mogelijke woon- en werkomgeving.