Tegenwoordig brengen mensen hun tijd grotendeels binnenshuis door. Daarom ontwerpen wij producten voor langdurig gebruik, om u te helpen gezondere, mensvriendelijke ruimtes te creëren. We ontwerpen hoogwaardige, duurzame producten. Door met name de gezondheids- en milieukenmerken van onze producten voortdurend te verbeteren, streven we ernaar om materialen te selecteren die kunnen worden teruggewonnen, gerecycleerd en omgevormd tot nieuwe producten. Bovendien engageren we ons om verantwoord om te gaan met ons natuurlijke kapitaal door de natuurlijke hulpbronnen te behouden, de klimaatverandering af te remmen en de zoetwatervoorziening van onze planeet te beschermen.

Mensvriendelijke ruimtes

In het kader van de groeiende verstedelijking zien we dat er steeds meer gebouwd wordt. Tarkett engageert zich om oplossingen te ontwikkelen die de levenskwaliteit en het welzijn verbeteren binnenshuis. En dat is erg belangrijk aangezien we 90 % van onze tijd binnenshuis doorbrengen.
Kwaliteit van de binnenlucht: Tarkett levert producten met TVOS-emissies die 10 tot 100 keer lager liggen dan de strengste normen. 96 % van onze vloerbekledingsproducten heeft een laag TVOS-gehalte.

Gezonde componenten: Sinds 2010 werkt Tarkett proactief aan de ontwikkeling van alternatieven voor ftalaten en investeren we grondig in O&O. Alle Tarkett-vinylproducten die vandaag in de EMEA-regio geproduceerd worden, zijn bijna volledig vrij van ftalaten.
Uitgebreide beoordeling: Vandaag wordt 96 % van de in onze producten verwerkte materialen permanent beoordeeld door een derde op basis van Cradle to Cradle®-criteria. Onze doelstelling is 100 % tegen 2020. Tarkett optimaliseert de selectie van materialen volgens het Cradle to Cradle®-beoordelingskader. iQ One, de Desso Ecobase®-tapijtrug, het Originale-linoleum en iD Revolution hebben het ‘Cradle to Cradle® Gold'-certificaat behaald.
Eenvoudig te installeren en te onderhouden: Bij het milieuvriendelijke ontwerp van onze producten houden we ook rekening met belangrijke duurzaamheidsvoordelen tijdens de hele levensduur van het product:

- Eenvoudig te installeren en te verwijderen
- Gemakkelijk en duurzaam onderhoud

Behoud van het natuurlijke kapitaal

De planten, de bossen, het water, de rotsen en de grond leveren ons de essentiële middelen en mogelijkheden om te overleven, zoals zuivere lucht, water, voedsel, energie en een plek om te wonen. Het natuurlijke kapitaal van de planeet beschermen houdt in dat we verantwoord omgaan met de middelen en mogelijkheden die de aarde ons biedt. Enkele voorbeelden: fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie, de klimaatverandering tegengaan en materialen hergebruiken om kostbare natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

71 % van onze grondstoffen wordt tegenwoordig gerecycleerd, is snel hernieuwbaar of rijkelijk beschikbaar in de natuur. Ons doel? 75 % tegen 2020.

In Europa is meer dan 60 % van ons hout gecertificeerd door de FSC® (Forest Stewardship Council) of het PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Vandaag is 67 % van onze productievestigingen uitgerust met gesloten watercircuits (of ze verbruiken helemaal geen water). Ons doel? 100 % tegen 2020.

We streven ernaar onze uitstoot van broeikasgassen met 20 % te verlagen tegen 2020 in vergelijking met 2010 (in CO2-equivalent per vierkante meter geproduceerd product). Dit doen we door middel van maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie, maar ook door groene stroomvoorziening of lokale productie in te zetten.
We hebben zonnepanelen geïnstalleerd in onze tapijtproductievestigingen in Dendermonde (België) en Goirle en Waalwijk (Nederland), en op het dak van een van onze belangrijkste kantoorgebouwen van de linoleumproductievestiging in Narni (Italië).