Wegwijs in Cradle to Cradle-vloerbekleding

Wegwijs in Cradle to Cradle-vloerbekleding

In alle geledingen van organisaties komt duurzaamheid aan bod. Sommige gaan verder dan andere en trekken volop de kaart van Cradle to Cradle. Dat is een revolutionaire design-filosofie die focust op eco-efficiëntie en recycleren een andere dimensie geeft. Ook in de sector van de vloerbekleding wordt Cradle to Cradle toegepast: duurzame vloeren worden almaar belangrijker.

 

Wat is cradle to cradle?

Cradle to Cradle werd bedacht door Michael Braungart (Duitse chemicus) en William McDonough (Amerikaanse architect), die er een wereldwijde bestseller over schreven. Natuurlijke grondstoffen zijn schaars en raken uitgeput. Het is zaak om er zuinig mee om te springen en zo veel mogelijk te recycleren. Maar Cradle to Cradle gaat een stap verder. Het is een filosofie die ervan uitgaat dat alle gebruikte materialen na hun leven in een product, voor een nieuw product kunnen worden gebruikt. Dit principe staat bekend als ‘waste equals food’(afval wordt voedsel). Dankzij Cradle to Cradle kan de huidige generatie in haar noden voorzien, zonder de mogelijkheden voor de volgende generaties te hypothekeren.

Cradle to Cradle kan worden ingezet bij de productie van allerlei goederen. Zowel biologische als technische componenten worden hergebruikt. Braungart en McDonough spreken over ‘upcylcing’: alle producten moeten op het einde van hun levenscyclus ten minste hun oorspronkelijk waarde hebben.

Cradle to Cradle-vloerbekleding

Ook bij de productie van vloeren komt Cradle to Cradle meer en meer in de picture. Bij Tarkett hebben we een Cradle to Cradle-programma ontwikkeld waarmee we duurzame vloeren ontwikkelen en produceren. Het programma omvat meerdere aspecten:

  • Inventariseren van alle ruwe materialen die we gebruiken.

  • Doorlichten van materialen: impact op milieu en gezondheid inschatten.
  • Doorlichten van processen: energie- en waterverbruik monitoren.
  • Ruwe materialen oplijsten die veilig zijn voor mens en milieu (positieve lijst).
  • Redesign: alleen producten van de positieve lijst gebruiken.

Verder onderzoeken we welke biologisch en technische componenten op het einde van hun levenscyclus hergebruikt kunnen worden.

Verschillende soorten duurzame vloeren

Bij Tarkett hechten we veel belang aan Cradle to Cradle-vloerbekleding. Zo hebben we onze linoleumvloeren geredesigned en daarmee een Silver Cradle tot Cradle-certificaat in de wacht gesleept. Daarbij komen er drie aspecten aan bod:

  • De juiste materialen gebruiken: onze silver en gold linoleumvloeren (100% pure linnen Essenza) bevatten 70% recycleerbare materialen, 20% mineralen en 10% recycleerbare linoleumcomponenten.

  • Reductie van het watergebruik tot 90% in 2012 (in vergelijking met 2010) en toename van hernieuwbare energie tot 22% in 2012 (6% in 2010).
  • Linoleumvloeren die je gemakkelijk kan reinigen en onderhouden en weinig vluchtige organische stoffen(VOS) bevatten.

Daarnaast hebben onze parketvloeren (het gamma TangoSalsaProfessionalEpoque) ook een Cradle to Cradle Silver-certificaat.

Je merkt het: Cradle to Cradle-vloerbekleding is bij Tarkett geen loos begrip. We zorgen er mee voor dat bij de productie van onze vloeren de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt. In een  volgend artikel zullen we dieper ingaan op het ftalaatvrije Tarkett vinyl-gamma.