Het bevorderen van materiaaltransparantie met Material Health Statements

Het bevorderen van materiaaltransparantie met Material Health Statements

Vandaag de dag willen mensen steeds meer weten wat er in de producten zit die we consumeren – van voedsel tot kleding tot cosmetica – waar de ingrediënten vandaan komen, hoe ze zijn ontstaan en welke invloed ze hebben op mens en milieu. Het draait allemaal om het maken van aankoopbeslissingen op basis van informatie. Bedrijven denken dus opnieuw na over hun inspanningen om de gezondheid en duurzaamheid van de ingrediënten te verbeteren en consumenten de transparantie te bieden die ze nodig hebben. Voedingsmiddelenbedrijven nemen bijvoorbeeld maatregelen van veld tot vork om de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, te veranderen.

Op dezelfde manier brengt Tarkett met zijn Material Health Statements de materiaaltransparantie naar een nieuw niveau. Het is onze manier om volledige transparantie te bieden over de samenstelling van onze producten, schadelijke stoffen te vermijden en te werken aan het optimaliseren van onze productformules. Het is een 'identiteitskaart' voor productingrediënten, die een holistische benadering creëert om vertrouwen met klanten op te bouwen en ons tegelijkertijd in staat stelt om onze producten voortdurend te verbeteren.

Hier spreken we met Myriam Tryjefaczka, Sustainability and Public Affairs Director voor EMEA van Tarkett, over onze reis om de impact van onze materialen volledig te begrijpen en te onthullen door het creëren van de eerste Material Health Statements van de vloerindustrie.

Waarvan wordt linoleum gemaakt

Waarom heeft u besloten om Material Health Statements te creëren?

We zijn toegewijd aan het gebruik van materialen van de hoogste kwaliteit en streven er altijd naar om verder te gaan in onze inspanningen om onze producten te verbeteren. Daarom zijn we tien jaar geleden begonnen met onze Cradle to Cradle (C2C)-reis, waarbij we ons hebben geëngageerd om onze materialen onafhankelijk te laten beoordelen volgens de wereldwijd erkende C2C-principes. Op dit moment zitten we op 95 % (meer dan 3.000 materialen). Het is een belangrijk onderdeel van onze reis richting een circulaire economie. Om gerecycleerd te kunnen worden en een tweede leven te beginnen in nieuwe producten, moeten de materialen die we gebruiken de gezondheid van mens en milieu respecteren. Dus door het creëren van Material Health Statements verbeteren we de manier waarop we het circulaire economie-denken in onze producten integreren. We gaan verder dan milieuproductverklaringen door de individuele gezondheidseffecten van elk materiaal in een product in aanmerking te nemen.

Transparantie staat hierbij centraal – door al het onderzoek en het wetenschappelijke werk achter de schermen om te zetten in een duidelijke, onafhankelijk geverifieerde verklaring voor onze klanten, krijgen zij de bevestiging dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Dat is vooral belangrijk omdat meer klanten streven naar duurzame bouwcertificeringen.

Tarkett's duurzame Linoleum fabriek in Narni Italië

Welke uitdagingen heeft u daarbij ondervonden?

Eerst hebben we een inventarisatie gemaakt van alle materialen die we gebruiken, waarbij we de exacte samenstelling van onze producten hebben geïdentificeerd, tot 0,01 %. Dit gaat tien keer verder dan de wettelijke vereisten van de REACH-eisen van de EU. Het was een uitgebreide samenwerking, waarbij we hebben samengewerkt met verschillende teams en leveranciers over de hele wereld en onze systemen tot het uiterste hebben gedreven om de antwoorden te vinden.

Vervolgens hebben C2C-experts van het Environmental Protection Ecouragement Agency (EPEA) al onze materialen getoetst aan de internationale regelgeving en meer dan 100 lijsten met chemische risico's en wetenschappelijke bronnen om inzciht te krijgen in de mate van toxiciteit en de mogelijke risico's voor het welzijn van mens of milieu. Het EPEA-team volgde de snel evoluerende regelgeving en chemische beoordelingen op en controleerde hoe onze materialen en onze hele waardeketen worden gebruikt – waaronder chemische stoffen die bij de productie ervan wordt gebruikt.

EPEA heeft onze materialen ook beoordeeld gedurende hun hele levenscyclus, van de inkoop en productie tot het gebruik en de behandeling na gebruik. Het team heeft onze materiaalinventaris afgestemd op de uitgebreide wetenschappelijke, ecotoxicologische en productie-informatie die ze hadden verzameld, door middel van kruisverwijzingen om inzicht te krijgen in de risiconiveaus. In elk geval lag de prioriteit in het begrip of en in welke mate de materialen een risico vormden binnen de beoogde vloertoepassing.

Tarkett's duurzame Linoleum fabriek in Narni Italië

Hoe heeft u ze overwonnen?

Aan de hand van ongeveer 14 gezondheidscriteria voor de mens en 11 milieugezondheidscriteria heeft EPEA een kleurenrangorde toegekend om het relevante niveau van de materiële gezondheid aan te geven. Een schaal van grijs (onvoldoende informatie om een definitieve beoordeling te maken), rood (zou kunnen worden geoptimaliseerd) tot lichtgroen (aanvaardbaar) en donkergroen (goed materiaal). EPEA heeft slechts 1 % van de beoordeelde materialen voor onze Material Health Statements geclassificeerd als 'rood', wat betekent dat alle materialen voldoen aan de regelgeving. Maar onze ambitie gaat verder dan de regelgeving – onze klanten volledige transparantie en een veel nauwkeuriger beeld bieden van de materiaalsamenstelling van onze producten.

Op basis van deze inzichten innoveren we vervolgens om onze materialen te optimaliseren. We zoeken naar positief gedefinieerde alternatieven om 'rode' materialen te verbeteren, waarbij we producten herformuleren volgens de C2C-principes. Dit is een lang en veeleisend proces, dat bestaat uit onderzoek, overleg met EPEA en grondige kwaliteitscontroles en prestatietests. Zo creëren we bijvoorbeeld een index van positief gedefinieerde pigmenten en werken we hard aan het identificeren van heldere kleuren om toe te voegen aan ons 'positief gedefinieerde' palet van minerale, groene en houtachtige kleuren.

Tarkett's duurzame Linoleum fabriek in Narni Italië

Wat kunnen uw klanten leren van de Material Health Statements?

Wij zijn van mening dat iedereen duidelijk moet kunnen zien en begrijpen wat er precies in de door hen gekozen producten zit en wat de impact is van de afzonderlijke materialen. Daarom zetten we ons in voor volledige transparantie om het vertrouwen op te bouwen dat nodig is om positieve veranderingen in onze industrie en daarbuiten door te voeren. Klanten zien informatie, waaronder de formule van het product, de chemische stoffen die het bevat en het aandeel van elk component in het product, gevolgd door een kleurcodering. EPEA voorziet informatie over het waarschijnlijke gebruik of de voorspelde blootstelling aan de component binnen een vloercontext. We geven ook een GreenScreen List Translator Score (een Amerikaans systeem voor chemische classificatie) van het materiaal en bevestigen dat het voldoet aan de REACH-regelgeving van de EU.

Wat is het volgende?

Het Material Health Statement is uiteindelijk de eerste stap naar het creëren van digitale 'gezondheids'paspoorten, bekend als materiaalpaspoorten voor elk materiaal dat in de bouw wordt gebruikt, zodat ontwerpers, constructeurs, architecten en designers een compleet beeld hebben van de materialen. Deze worden waarschijnlijk verplicht in Europa. Waar het Material Health Statement rekening houdt met de chemische samenstelling, zal het materiaalpaspoort een schat aan circulaire informatie bevatten, van gezondheids- en milieueffecten tot het niveau van recycleerbaarheid, ontmanteling en terugwinning. We lopen dus vooruit op de wettelijke lijn, door kennis op te bouwen om deze transformatie te helpen verwezenlijken.

Bewuste keuzes. Voor mens en planeet.
Tarkett Human-Conscious Design®.

Lees meer over onze transparatie-aanpak op onze transparantiepagina of download het whitepaper over transparantie.

Vinyl waste at our Ronneby recycling center (Sweden)
Closing the Loop: naleving van de principes van de circulaire economie

Lees hoe wij in staat zijn de cirkel te sluiten en zo de principes van de circulaire economie naleven

Kunnen vinylvloeren na gebruik worden gerecycleerd?
Kunnen vinylvloeren na gebruik worden gerecycleerd?

Lees meer over hoe Tarkett homogene vinylvloeren recycleert om natuurlijke hulpbronnen en het milieu te sparen.

Gerecycleerde materialen gebruiken in vloeren
Gerecycleerde inhoud

Lees hoe we gerecycleerde materialen gebruiken om nieuwe vloeren te maken, van medische blisters tot visnetten, dankzij constante innovatie en sterke partnerschappen.

Goede materialen gebruiken in vloeren
Goede materialen

Lees meer over de materialen die we gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat we elk detail erover kennen, zodat we volledig eerlijk tegen u kunnen zijn.