Kan linoleum worden gerecycleerd?

Kan linoleum worden gerecycleerd?

De groei van de wereldbevolking zet de eindige natuurlijke hulpbronnen onder druk. Daarom is het essentieel dat we overstappen op een circulaire economie waarin economische groei wordt losgekoppeld van grondstoffenverbruik. In 2017 werd er wereldwijd bijna 90 miljard ton aan materiaal verbruikt, en in 2050 zal dit aantal naar verwachting zijn verdubbeld*. Recycling is een belangrijke manier om materialen zo lang mogelijk in omloop te houden, de levensduur ervan te verlengen en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Hoe werkt dit in de bouwbranche?

In Europa moeten spelers in de bouw ervoor zorgen dat in 2020 70% van het bouw- en sloopafval wordt teruggewonnen, gerecycled of hergebruikt**. Met het linoleum van Tarkett dragen we bij aan deze doelstelling. Wij maken recyclebare vloerbekledingen die op verschillende punten in hun levenscyclus kunnen worden ingezameld en gerecycled.

 

Wat is linoleum?

Laten we eerst definiëren wat linoleum precies is. Linoleum is een veelzijdig vloersysteem met hoofdzakelijk natuurlijke bestanddelen.
Linoleum van Tarkett is voor 94% gemaakt van natuurlijke bestanddelen, waaronder lijnzaadolie, pijnhars, hout- en kurkmeel, calciumcarbonaat en jute. Het wordt geproduceerd in onze vestiging in Narni in Italië. We gebruiken 36% gerecycled materiaal (als percentage van het gewicht), waaronder 10% gerecycled Tarkett-linoleum, en daarnaast gerecyclede kurk en gerecycled hout. Ons linoleum is milieuvriendelijk; 100% van onze bestanddelen heeft een positieve beoordeling gekregen binnen het Cradle to Cradle®-framework voor milieuvriendelijk ontwerp. In onze linoleumfabriek in Narni bouwen we 100% recyclebare vloeren op een manier die natuurlijke hulpbronnen beschermt en de ecologische voetafdruk van de productie kleiner maakt. Als geheel heeft de Linoleum-serie van Tarkett een Silver Cradle to Cradle®-certificering behaald; de Originale-serie heeft daarnaast een Cradle to Cradle® Gold-certificering.

 

Tarkett-linoleum recycleren

Tarkett-linoleum recyclen is een onderdeel van onze wereldwijde duurzaamheidsstrategie "Doing Good. Together". Hierbij ontwerpen we duurzame vloerbekledingen die we kunnen terugwinnen, recyclen en transformeren tot nieuwe producten.
We laten geen kans onbenut om ons linoleum te recyclen. Op die manier helpen we mee aan hoogwaardige grondstoffen voor nieuw Tarkett-linoleum. In totaal recyclen we per jaar 1.600 ton linoleum in onze vestiging in Narni. Dit begint al in de productiefase, waar we snijresten uit de productie inleveren en deze recyclen tot een poeder dat we gebruiken voor nieuwe Tarkett-linoleumproducten. Bij onze Linoleum Silencio-serie verkopen we de snijresten aan een bedrijf uit de buurt dat verpakkingen maakt. Ook kopen we de doppen terug die nodig zijn om onze rollen veilig te kunnen verplaatsen, en helpen we zo om verspilling te voorkomen. We willen zorgen dat we in 2020 geen afval meer naar de stortplaats hoeven te sturen. 

Ten tweede kunnen post-installatie-snijresten gerecycled worden. Op installatielocaties kunnen snijresten tot wel 10% van alle vloerrollen uitmaken. Deze snijresten zijn voor ons een grote kans; we kunnen die inleveren en recyclen en zo natuurlijke hulpbronnen beschermen en gezonde materialen langer mee laten gaan. We voegen de snijresten uit meerdere vestigingen in Europa bij elkaar en sturen die naar Narni om ze te recyclen. Onze inspanningen dragen ook bij aan de doelstelling van de Europese Unie om in 2030 70% van het bouwafval te laten recyclen.

We willen de hoeveelheid post-installatie-snijresten graag verhogen en nodigen onze klanten uit om hier een actieve rol in te spelen. Dat betekent dat we onze klanten ervan bewust maken dat het inleveren van snijresten via ReStart® de optimale manier is om hun vloerbekledingsafval te beheren, als onderdeel van hun traject naar een circulaire economie. We willen vooropgaan in deze verandering, zodat het recyclen van post-installatie- en post-gebruik-vloeren op den duur een besluit wordt dat onze klanten automatisch nemen.

Tot slot gaan we nog een stap verder door te onderzoeken hoe we ons post-gebruik-linoleum het beste kunnen recyclen. Dit is een uitdaging voor de hele branche, omdat linoleumvloeren doorgaans worden vastgelijmd. Daarom zijn we op zoek naar een innovatieve manier om de lijm los te maken van het linoleum, zodat we het effectief kunnen recyclen.
 

*World Economic Forum, 2018 https://www.weforum.org/press/2018/01/leaders-unite-to-fight-waste-and-pollution-amid-warnings-of-18-tonnes-of-natural-resources-extracted-for-every-human-on-the-planet-in-2050/
**Europese Commissie http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm

Lees meer over onze Tarkett Linoleum-serie of over onze 'Doing Good. Together.'-duurzaamheidsstrategie: