Kan linoleum worden gerecycleerd?

Kan linoleum worden gerecycleerd?

De overstap naar een circulaire economie, waarbij economische groei wordt losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen, is van vitaal belang omdat de groei van de wereldbevolking steeds meer druk zet op onze eindige natuurlijke hulpbronnen. In 2017 werd wereldwijd bijna 90 miljard ton materiaal verbruikt en tegen 2050 zal dit naar verwachting verdubbelen.* Recyclage is een belangrijke manier om materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden en zo hun levensduur te verlengen en natuurlijke hulpbronnen te sparen.
Hoe is dit van toepassing op de bouwsector?
In Europa moeten de spelers in de bouwsector ernaar streven dat tegen 2020 70 % van het bouw- en sloopafval wordt teruggewonnen, gerecycleerd of hergebruikt.** Met het linoleum dat Tarkett produceert, helpen wij dit doel te bereiken door recycleerbare vloerbekleding te maken die in verschillende stadia van de levenscyclus kan worden ingezameld en gerecycleerd.

Wat is linoleum?

Laten we eerst definiëren wat linoleum precies is. Linoleum is een veelzijdige oplossing voor vloerbekleding die hoofdzakelijk uit natuurlijke ingrediënten bestaat.
Het linoleum van Tarkett bestaat voor 94 % uit natuurlijke ingrediënten, waaronder lijnolie, dennenhars, hout- en kurkmeel, calciumcarbonaat en jute, en wordt geproduceerd in onze vestiging in Narni, Italië. We gebruiken 36 % gerecycleerd materiaal (op basis van gewicht), inclusief 10 % gerecycleerd linoleum van Tarkett, samen met recyclagekurk en -hout. Ons linoleum is milieuvriendelijk: 100 % van onze ingrediënten is positief beoordeeld volgens het Cradle to Cradle®-beoordelingskader voor ecologisch ontwerp. In onze linoleumfabriek in Narni produceren we 100 % recycleerbare linoleum vloerbekleding op een manier die de natuurlijke hulpbronnen spaart en de ecologische voetafdruk van onze productie verkleint. Over het geheel genomen behalen de Linoleum-collecties van Tarkett een 'Cradle to Cradle® Silver'-certificaat en de Originale-collectie een 'Cradle to Cradle® Gold'-certificaat.

Tarkett-linoleum recycleren

Het recycleren van Tarkett-linoleum maakt deel uit van onze wereldwijde duurzaamheidsstrategie "Doing Good. Together." waarmee we duurzame vloerbekleding ontwerpen die kan worden teruggewonnen, gerecycleerd en omgevormd tot nieuwe producten.
Wij grijpen elke gelegenheid aan om ons linoleum te recycleren en zo hoogwaardige grondstoffen te helpen creëren voor nieuw Tarkett-linoleum. In totaal recycleren we jaarlijks 1.600 ton linoleum in onze vestiging in Narni.
Onze inspanningen beginnen al in de productiefase, waar we productieafval inzamelen en recycleren tot een poeder voor gebruik in nieuwe Tarkett-linoleumproducten.
Voor onze Linoleum Silencio-collectie verkopen we ook productieafval aan een lokaal bedrijf dat verpakkingen maakt, waaronder de doppen waarmee wij onze rollen veilig kunnen verwerken. Door die doppen van hen over te kopen, helpen we opnieuw afval te voorkomen.
Wij streven ernaar om tegen 2020 geen productieafval meer te storten.
Bovendien kunnen ook de afsnijdsels bij een installatie worden gerecycleerd. Bij de installatie van vloerbekleding kan tot 10 % verloren gaan in de vorm van afsnijdsels.
De inzameling en recyclage van deze afsnijdsels bieden ons een grote kans om natuurlijke hulpbronnen te sparen en bruikbare materialen langer in gebruik te houden. We verzamelen afsnijdsels uit meerdere locaties in Europa en sturen ze naar Narni voor recyclage. Onze inspanningen ondersteunen ook de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2030 70 % van het bouwafval te recycleren.
Om het volume gerecycleerde afsnijdsels bij installatie te verhogen, nodigen wij onze klanten uit om actief deel te nemen aan het proces. Dit betekent dat we onze klanten ervan bewust moeten maken dat de inzameling van afsnijdsels met ons inleverprogramma ReStart® de optimale manier is om hun vloerbekledingsafval te verwerken, als onderdeel van hun bijdrage aan de circulaire economie. We zijn vastbesloten om deze verandering te helpen leiden, zodat op termijn de recyclage van vloerbekleding na installatie en na gebruik een automatische beslissing wordt voor onze klanten.
Tot slot tillen we onze inspanningen naar een hoger niveau door te onderzoeken hoe we linoleum na gebruik het best kunnen recycleren. Dit is een uitdaging voor de hele industrie, aangezien linoleum vloerbekleding meestal wordt verlijmd. Daarom zijn we op zoek naar een innovatieve manier om de lijm van het linoleum te scheiden, zodat we alles effectief kunnen recycleren.

*World Economic Forum, 2018 https://www.weforum.org/press/2018/01/leaders-unite-to-fight-waste-and-pollution-amid-warnings-of-18-tonnes-of-natural-resources-extracted-for-every-human-on-the-planet-in-2050/
**Europese Commissie http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm

Ontdek meer over de Linoleum-collectie van Tarkett of over onze duurzaamheidsstrategie "Doing Good. Together.":