Dankzij het ReStart®-programma reduceert Tarkett nog meer CO2-uitstoot in de bouwsector

Dankzij het ReStart®-programma reduceert Tarkett nog meer CO2-uitstoot in de bouwsector

28 Juli 2022

Op 28 juli was het Earth Overshoot Day: de dag waarop alle biologische hulpbronnen zijn gebruikt die de aarde gedurende het hele jaar regenereert. Door de groeiende wereldbevolking en de steeds grotere vraag naar producten, groeit de druk op natuurlijke grondstoffen en het milieu. Dat zal uiteindelijk leiden tot uitputting van natuurlijke grondstoffen en resulteren in milieuproblemen, die een bedreiging vormen voor ons en onze planeet.

Tarkett wil met het inzamel- en recyclageprogramma ReStart® zo veel mogelijk installatieafval en gebruikte vloeren recycleren, in samenwerking met partners en klanten. Circulariteit is de meest efficiënte manier om CO2-uitstoot te verminderen en de druk op grondstoffen te verkleinen. De ambitie van Tarkett is dan ook om 100% circulair te zijn. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs in 2030 wil het bedrijf bovendien in de hele waardeketen de uitstoot van broeikasgassen reduceren met 30%. 70% van de huidige grondstoffen van Tarkett zijn op dit moment hernieuwbaar en/of overvloedig beschikbaar. 
 

Met recycleren voorkomen we een enorme hoeveelheid van de CO2-uitstoot

Tarkett is in Europa de enige vloerenleverancier die zoveel diverse vloeroplossingen kan terugnemen om te recycleren tot nieuwe vloeren. Minstens de helft van de CO2-uistoot valt weg, doordat ze met recyclage ontginning van nieuwe materialen voorkomen. 

In 2021 heeft Tarkett binnen België en Luxemburg 295 ton ingezameld van hun tapijtcollecties om te recycleren. Wanneer dit volledig gerecycleerd is, staat dit gelijk aan ongeveer 640 vluchten van Brussel naar New York. Ook heeft Tarkett binnen België en Luxemburg 25 ton vinylvloeren ingezameld in 2021, waarbij de vermindering aan CO2-uitstoot ongeveer 94.000 kg is. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van meer dan een half miljoen kilometer met een personenauto.

Marco Van Bergen, Manager bij het ReStart® programma bij Tarkett vertelt:

Wanneer je kijkt naar de gehele productlevenscyclus behaal je veel winst door het niet hoeven te ontginnen van nieuwe grondstoffen én door het voorkomen van verbranding achteraf. Voor ons is échte circulariteit de manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. En dit doen we samen meteen groeiend aantal klanten.

Samen met hun klanten probeert Tarkett dus zo veel mogelijk installatieafval en gebruikte vloeren te recycleren. Jos Aerts, Manager Facilities en Engineering bij Mediahuis België vertelt:

Waar mogelijk proberen we bij Mediahuis onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Tijdens de renovatie van de redactie Het Nieuwsblad in Antwerpen keken we kritisch naar de selectie van duurzame producten. We hebben voor de vloeren gekozen voor DESSO-tapijttegels van Tarkett, omdat ze na de levensduur te recycleren zijn. Hierdoor hebben ze een veel lagere CO2-uitstoot dan de vloeren die na de levensduur worden verbrand.

Het materiaal dat Tarkett inzamelt gaat naar één van de 8 recyclagecentra van Tarkett, die op verschillende plaatsen zijn gelegen. Zo zijn er centra in Nederland, Italië, Luxemburg, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Samen met hun partners probeert Tarkett op deze manier hun nieuwe vloerencollecties van steeds meer gerecycleerde content te voorzien.

Ook ING België is één van de partners waar Tarkett in het verleden mee samenwerkte. Mathieu Dumont, Program Manager bij ING, zegt hier het volgende over:

ING België heeft van duurzaamheid één van haar belangrijkste doelstellingen gemaakt bij de uitvoering van haar activiteiten. Dit komt uiteraard rechtstreeks tot uiting in de wijze waarop zij haar onroerend goed (filialen en grote gebouwen) onderhoudt en renoveert. In het kader van de ambitieuze renovatie van het iconische Marnix-gebouw kwam deze doelstelling tot uiting vanaf de allereerste sloopwerken, waarbij een maximale hoeveelheid materialen werd gerecupereerd voor recyclage of directe recuperatie/hergebruik. In dit verband werd bijna 45 ton tapijt - of ongeveer 10.000m² - door Tarkett teruggewonnen. Deze tapijttegels zullen worden gerecycleerd in het kader van hun eigen "ReStart"-programma en worden gebruikt als grondstof voor de aanmaak van nieuwe tegels. Dit is een heel concreet voorbeeld van het "cradle to cradle"-principe met een direct en positief effect op het milieu! Omwille van de absolute consistentie spreekt het vanzelf dat het nieuwe tapijt, dat straks bij ING Marnix zal worden gelegd, volledig van dit principe zal zijn afgeleid.

Tarkett helpt samen met klanten om de bouwsector te verduurzamen

De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren tot natuurbehoud en de gevolgen voor het klimaat beperken, aangezien deze sector verantwoordelijk is voor ongeveer 40% van de mondiale broeikasgasemissies en 60-70% van het totale afval. Tarkett vindt transparantie essentieel en 97% van hun materialen wordt beoordeeld door de onafhankelijke EPEA. 

Tarkett wil in 2030 in de hele waardeketen de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 30%. Naast het gebruik van biobased materialen en recyclage na de levensduur, verduurzaamt Tarkett ook het productieproces. Zo opereren 12 fabrieken op 100% groene stroom en is het watergebruik ten opzichte van 2010 met 56% verminderd. 71% van de fabrieken is voorzien van een closed loop watersysteem.

De milieu-impact van Tarkett producten is verder gebaseerd op levenscyclusanalyses, waarin ook de gebruiksfase én de eindelevensduurfase is meegenomen. Hierdoor weet Tarkett per productcategorie precies wat de mogelijke milieuwinst is wanneer er wordt gerecycleerd. Deze winst maakt Tarkett sinds 21 juni 2022 zichtbaar door middel van hun nieuwe CO2-calculator, die te vinden is op de website. Tarkett vindt het belangrijk om hun klanten te helpen de bouwsector te verduurzamen. 

Alleen door samen te werken maken we het grote verschil.

1 2019 Global Status Report for Buildings and Construction & International Energy Agency (IEA) & Eurostat).